Om företaget

Företaget startades 2003 av Stig Andersson. Affärsidén var att hjälpa företag med redovisning och personalutbildning i första hand inom arbetsmiljöområdet. Det har sedan huvudsakligen kommit att handla om Trafikverkets kravutbildningar d v s Arbete på väg, Påbyggnadsutbildning för utmärkningsansvariga, Miljö, Hjälp på väg och Vaktutbildning.

Tina Kronblad arbetar sedan 2018 som kurssamordnare och ansvarig för sälj och marknad.

Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige men huvudsakligen från Mälardalen och neråt.

Våra kunder

Företagets kunder återfinns f n huvudsakligen inom vägsektorn. En del av dem därför att de utför arbete där Trafikverket är beställare men den största delen är företag som har tillstånd av Trafikverket att sköta drift och underhåll på anläggningar i anslutning till statliga och kommunala vägar. Det kan då gälla El-, Tele-, Järnväg-, Data- samt Vatten- och avlopp.

Kommunerna tillämpar i huvudsak samma regler som Trafikverket för de gator och vägar de ansvarar för och bland kunderna återfinns följaktligen flera kommuner och entreprenörer som anlitas av kommunerna.

Vi kan alla kommunala handböcker “Arbete på väg”.

Framtidens utbildningar

Ambitionen vad gäller personalutbildning är nu att långsiktigt säkra företaget som en resurs för företag som arbetar inom väg och transportsektorn.

Våra utbildningar har anpassats till Trafikverkets kompetenskrav från oktober 2011 d v s Arbete på väg nivå 1, 2, 3A och 3B.

Vi anordnar också utbildning inom Miljö och Första hjälpen för alla företag.