Arbete på väg – Utmärkning (nivå 3A)

Vägarbete utmärkning utmärkningsansvarig

Kursen vänder sig till dig som arbetar med utmärkning vid väg- och ledningsarbeten eller ingår inom BAS-P eller BAS-U ansvarsområden vid arbete på allmänna vägar.

Den uppfyller Trafikverkets kompetenskrav Nivå 3 och ger behörighet att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar på en fast vägarbetsplats eller gruppansvar för rörliga och intermittenta arbeten.

Personal med ansvarsåtagande inom BAS-P och BAS-U ansvarsområden på allmänna vägar ska ha denna kompetens.

Personal med denna kompetens får benämnas ”Utmärkningsansvarig”.

Förkunskaper: APV Fordon

Kursanmälan

 

Eller skicka in anmälan direkt här nedan…