Första hjälpen – krisstöd, HLR, D-HLR och hjärtstartare

Vi genomför företagsanpassade utbildningar inom dessa områden.

Våra utbildningar uppfyller Arbetsmiljöverkets kompetenskrav för personer som kan ge första hjälpen samt planera och ordna krisstöd.

Kursanmälan